Đồng Nai sắp ban hành quy định mới về tách thửa chặn tình trạng phân lô bán nền

Đồng Nai sắp ban hành quy định mới về tách thửa chặn tình trạng phân lô bán nền

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc họp với các sở, ngành, địa phương lấy ý kiến dự thảo quy định về diện tích đất tối thiểu để tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.Theo dự thảo, đối với đất ở tại thành phố Biên Hòa,.....

Xem tiếp