KHU CÔNG NGHIỆP CẦU CẢNG, PHƯỚC ĐÔNG – CỨ ĐIỂM SẢN XUẤT CHUẨN QUỐC TẾ – Mua bán nhà đất online

KHU CÔNG NGHIỆP CẦU CẢNG, PHƯỚC ĐÔNG – CỨ ĐIỂM SẢN XUẤT CHUẨN QUỐC TẾ VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT, RỦI RO ÍT NHẤT

Giá: 0 SKU:

Loại BĐS:BĐS Công Nghiệp

Diện Tích:128.8Ha

Pháp Lý:Sổ Riêng

Khu VựcKCN Cầu Cảng – Phước Đông